Hai persoas que expoñen dificultades á hora de dicir a palabra “NON” nas súas relacións persoais, profesionais ou sentimentais.


Durante anos afixéronse a facer todo aquilo que lle pedían outras persoas, a satisfacer todos os seus desexos ou, simplemente, a deixarse levar. Xeralmente este tipo de actos trataban de facer novos amigos, manter algunha relación importante ou, simplemente, non quedar mal. Estes intentos benintencionados poden provocar, co paso do tempo, que aparezan persoas que tratan de aproveitarse da dispoñibilidade destas persoas ou simplemente, afán recibir todo o que queren.


Dese modo, xéranse relacións desiguais, onde unha parte recibe e a outra dá. Xérase así un círculo vicioso que resulta dificil de modificar.


Pensemos por un momento na imaxe dun tractor, que presenta unha roda grande e ben inchada, e outra máis pequena e menos inchada. Se o tractor comeza a moverse, a primeira virará con facilidade e fará máis forza, e a outra terá máis dificultades e necesitará máis esforzo para virar, de modo que o tractor, en lugar de avanzar, dará voltas sobre se mesmo.


O mesmo sucede coas relacións, se unha parte tira, e a outra se mantén estática, a relación pode entrar nunha espiral onde outro cede, esfórzase e xira permanentemente ao redor do outro, que se mantén estático.


Isto pode provocar nestas persoas certa sensación de perda da súa esencia. É coma se cando estivese con alguén se deixase levar constantemente, e se a esa persoa gústalle ir á praia fose á praia, ou se lle gusta a montaña, pois cedese e fose á montaña. Se alguén lle preguntase que é o que lle gusta máis, tería dificultades en responder. Non resulta sinxelo cambiar estes círculos viciosos, pero con constancia e esforzo é posible logralo. Como? Pois facendo pequenos experimentos, probando a decir “NON”.


Pódese comezar por cuestións sinxelas sen importancia, quizais #ante a petición de quedar para tomar un café ou unha cana, quizais #ante a solicitude de realizar unha tarefa sinxela ou de ir a tal ou cal sitio. Podes pensar en poñer algunha escusa para non facelo, podes pensar en non dar explicacións ou en simplemente dicir que non queres, non podes ou non che apetece.O importante é probar, comezar polos máis pequeno e ir ascendendo en dificultade.


Ata o momento dicir sempre si xerou certa sensación de satisfacción no curto prazo, pero xeraba malestar no medio e longo prazo. É posible que, se comezas a dicir “non”, provóquese certo malestar no curto prazo, pero xérese unha considerable sensación de benestar no medio e longo. Quizais este tipo de movementos poidan xerar certa resistencia por parte dalgunhas desas persoas que che rodean, é natural, xa que están afeitos terche sempre a disposición. Se son relacións verdadeiras e non son interesadas, perdurarán.


Atrévesche a probar?
Apetéceche contarme que tal che foi?
Sorte.